Remmen
Voorrem
(Eerst de voorrem noemen!)
Controlepunten
  • De voorrem moet voldoende druk opbouwen. Dit betekent dat de remhendel niet tot aan het handvat ingeknepen mag worden. Als de remhendel ingeknepen wordt mag er in het begin geen remwerking zijn, de zogenaamde vrije slag.
  • Slijtage van de remblokken. Hoe meer de remblokken versleten zijn, hoe lager het niveau van de rem-vloeistof wordt
    ( remvloeistofreservoir zit rechts op het stuur).
  • Controle op lekkage van de koppeling en de leidingen.
  • Gelijkmatige slijtage van de remschijf.
Achterrem
  • Vrije slag van het rempedaal (voldoende drukopbouw).
  • Eventueel stelmoer aandraaien voor de juiste positie van het pedaal
  • Controle slijtage-indicator.
Controle slijtage-indicator
Mocht het rempedaal de uitlaat raken, dan kan het pedaal gesteld worden m.b.v. de stelschroef (onderste pijl op foto). Deze schroef moet dan zover naar rechts gedraaid worden dat het pedaal bij het intrappen de uitlaat niet meer raakt. Dit kan natuurlijk niet oneindig doorgaan; mocht het markeringspunt (bovenste pijl rechts op foto) gelijk staan met de slijtage-indicator (bovenste pijl links op foto), dan is de remvoering versleten.